Los triangulos

TRIANG - Santiago López Arca

 
TRIÁNGULOS

Neste lugar imos falar da figura xeométrica de aparencia máis sinxela: O triángulo. Non penses que por ser este un polígono de soamente tres lados, é por iso unha figura anódina. O triángulo está presente habitualmente, de maneira moi importante, na nosa vida cotiá; mira ó teu arredor: pontes, torres dos tendidos eléctricos, grúas, infinidade de estructuras metálicas...

Debes ser consciente de que a información que aparece aquí é unha pequenísima referencia ó que podería escribirse sobre o tema, ¡pero por algunha hai que empezar!

Responsable(s) do TRIANG : Santiago López Arca
Administrador de Aula Virtual : GestiónIM
Teléfono: +34981184300
Software baseado na plataforma de e-learning Claroline © 2001 - 2007