Investigacións sobre tramas

INVTRAMAS - Santiago López Arca

 
INVESTIGACIÓNS SOBRE TRAMAS

O núcleo central do traballo pretende estar nas investigacións con segmentos, triángulos e cuadriláteros sobre tramas de orde 3, 4 e 5. Dedícaselle unha sección a cada un destes epígrafes.

Responsable(s) do INVTRAMAS : Santiago López Arca
Administrador de Aula Virtual : GestiónIM
Teléfono: +34981184300
Software baseado na plataforma de e-learning Claroline © 2001 - 2007