ORTOCENTRO

A altura dun triángulo é a medida do segmento que ten un extremo nun vértice e o outro no lado oposto, sendo perpendicular a ese lado. Ás veces denomínase altura do triángulo á recta que contén ó segmento citado.

As tres alturas dun triángulo córtanse nun punto, O, que se denomina ORTOCENTRO. O ortocentro pode quedar dentro ou fora do triángulo.
O ortocentro ten a propiedade de se-lo centro da circunferencia circunscrita ó triángulo circunscrito.

[DOG Anterior]

VOLVER