INCENTRO

A Bisectiz dun ángulo é a recta que divide ó ángulo en dúas partes iguais, pasando polo seu vértice. É dicir, o lugar xeométrico dos puntos do plano que equidistan dos lados do ángulo.

Bisectrices dun triángulo: Denomínanse así as tres rectas que son bisectrices dos tres ángulos interiores do triángulo. As tres bisectrices dun triángulo córtanse nun punto, I, que se denomina INCENTRO do triángulo.

 

O incentro recibe este nome por se-lo centro da circunferencia inscrita ó triángulo:

 

[DOG Anterior]

VOLVER