CLASIFICACIÓN SEGUNDO OS LADOS

   Ás veces facemos clasificacións de triángulos fixándonos nos seus lados. Cando utilizamos este criterio atopámonos coas seguintes familias:

EQUILÁTEROS

Son os triángulos que teñen os tres lados de igual medida.

ISÓSCELES

Reciben este nomo os triángulos que teñen dous lados que midan o mesmo.

ESCALENOS

Triángulos que teñen os lados desiguais.

   Existe un resultado moi coñecido en matemáticas que relaciona as medidas dos lados de certos triángulos. Chámase Teorema de Tales.

TEOREMA DE TALES

[DOG Anterior]

VOLVER