CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS

   Cando pretendemos realizar clasificacións de obxectos, debemos ter sempre presentes os criterios que imos utilizar.

   Seguro que recorda que as clasificacións tópicas, cando se trata de triágulos, adiotan seguir dous vieros: Clasificacións segundo os lados e clasificación segundo os ángulos.

 

CLASIFICACIÓN SEGUNDO OS ÁNGULOS

CLASIFICACIÓN SEGUNDO OS LADOS

[DOG Anterior]

VOLVER