O AUTOR.

   Esta páxina foi deseñada por Santiago López Arca, profesor de  matemáticas  do IES Ramón Otero Pedrayo de A Coruña.

   Vén a ser unha exemplificación de traballo sobre triángulos destinado ás miñas alumnas e alumnos. Como calquera outro traballo escolar, ademáis daqueles elementos aportados polo autor, figuran aquí recursos tomados de diversor libros de texto e outras páxinas web. A pretensión última é mostrar un punto de vista para enfocar un tema na Ensinanza Secundaria Obrigatoria.

IES Ramón Otero Pedrayo. (A Coruña)

[DOG Anterior]

VOLVER