COMARCA DO DEZA

AMENEIRO (ALNUS GLUTINOSA)SALGUEIRO (SALIX ATROCINERA)

SABUGUEIRO (SAMBUCUS NIGRA)

ESCALO (CHONDROSTOMA POLYLEPIS)


SALMÓN (SALMO SALAR)