SERRA DO XURÉS 

          PINCHA NA IMAXE E COÑECE ALGÚNS ANIMAIS E PLANTAS DA SERRA DO XURÉSUno de los grandes atractivos de este parque es su variedad paisajística, consecuencia da diversidade climática; no Parque do xurés existen dous climas. En cuanto a la vegetación, este espacio se sitúa entre dos grandes regiones de flora europeas: la eurosiberiana, de la provincia atlántica, y la mediterránea, de la provincia carpetano-leonesa. Por ello, la vegetación alterna bosques caducifolios, característicos de las zonas climáticas húmedas, con los de hoja perenne.

Los habitantes de la zona aprovechan las tierras mediante pastizales y cultivos forrajeros, alternándolos con barbechos de centeno.


O Río Limia é dos galegos que o ven nacer nas fontes de Antela e Limia é tamén dos portugueses que o ven morrer en Viana do Castelo. Toda a zona está dominada polos cursos fluviais. Unha chea de afluentes acompaña o Limia que acolle dous grandes encoros: o das Conchas e o de Lindoso. Este último con presa en territorio portugués e a auga no galego.

Os montes acoutan o horizonte co seu perfil de serra. Son inconfundibles cos seus característicos picoutos coma castelos.FLORA: Amplas matogueiras con algúns endemismos como o Iris boissieri. Carballeiras e elementos mediterráneos de sobreiras (Quercus suber) e érbedo (Arbutus unedo). Nas zonas máis altas acompáñanse do piñeiro silvestre (Pinus sylvestris) e do teixo (Taxus baccata).

FAUNA: Mandas de lobo, Canis lupus) e as grandes presas, corzo (Capreolus capreolus) e cabra montés nun programa de reintroducción. Nas chairas altas e en semiliberdade o cabalo chamado poni galego ou garrano (Equus cavallus). Esporadicamente, aguia real (Aquila chrysaetos).Víbora fociñenta (Vipera latasti), tamén cernícalos e coellos.