PENA TREVINCA
ÁGUIA REAL
RA PATILONGA
RATA DE AUGA
ABELEIRA
CARQUEIXA
CARBALLO