O CAUREL   

                PINCHA NA IMAXE E COÑECE ALGÚNS ANIMAIS E PLANTAS DO CAURELO Courel é a gran reserva verde de Galicia. Case tódalas especies, agás as litorais, teñen representación aquí. Ó cruce xeográfico e climático entre o Atlántico e o Mediterráneo únese o elemento montañoso que permitiu, na súa inaccesibilidade, a pervivencia dos bosques autóctonos.
Nestas paraxes conflúen as provincias de Lugo e Ourense coa comarca leonesa do Bierzo. As ribeiras dos ríos Lor e Lóuzara, Selmo e Sondón fican entaladas en vales profundos onde se asentan os núcleos de poboación, hoxe en día, máis avellentados de Europa.

 Outra das formacións boscosas típicas do Courel son as devesas, nome empregado para referirse ás fragas de carballo, faias, teixos, bidueiros e acivros, xeneralmente nas cabeceiras dos ríos. A máis famosa é a Devesa da Rogueira, tanto por extensión e cantidade de especies coma polos xogos da auga. Fontes e montes que pola conta dos xeólogos veñen sendo unha das terras máis vellas da península.

FLORA: Cumes adscritos ós piornais. Bosques nas altitudes medias de carballo (Quercus robur, Q. pyrenaica e carballo albar ou carbas: Q. petraea), bidueiro (Betula alba), faia (Fagus sylvatica). Monte baixo de uces (Erica australis) e xesteira (Genista spp.).

FAUNA: Grandes depredadores: lobo (Canis lupus), bufo real (Bubo bubo) e felinos como o gato bravo (Felis sylvestris). Xabarín (Sus escrofa).