A FRAGA DO EUME

Buho realEndromis versicolor


BUHO REAL (Bubo bubo) ENDROMIS VERSICOLOR ANGUILA

Fieitos

Loureiro
Madroño
FIEITOS LOUREIRO (Laurus nobilis) ALBEDRO (Arbutus unedo)

FLORA: Carballos (Quercus robur) e Castaños (Castanea sativa) son as especies dominantes. Tamén hai Madroño (Arbutus unedo), Loureiro (Laurus nobilis) e Fieitos de gran interese: Culcita macrocarpa, Hymenophyllum tumbrigense e Woodwardia radicans.

FAUNA: Presencia do Búho real (Bubo bubo) con poucas parellas en Galicia; e o insecto Endromis versicolor, moi raro. Especies piscícolas (troitas, anguilas, reos e salmóns)