QuímicaProbas resoltas
Modelo de proba ABAU resolta

Grupo de traballo

A.B.A.U.

Xuño

Setembro

Criterios de corrección

2017

Xuño 17

Setembro_17

2017Probas de acceso á Universidade en Galicia

P.A.U.

Xuño

Setembro

Criterios de corrección

2016

Xuño 16

Setembro 16

2016

2015

Xuño 15

Setembro 15

2015

2014

Xuño 14

Setembro 14

2014

2013

Xuño 13

Setembro 13

2013

2012

Xuño 12

Setembro 12

2012

2011

Xuño 11

Setembro 11

2011

2010

Xuño 10

Setembro 10

2010

2009

Xuño 09

Setembro 09

2009

2008

Xuño 08

Setembro 08

2008

2007

Xuño 07

Setembro 07

2007

2006

Xuño 06

Setembro 06

2006

2005

Xuño 05

Setembro 05

2005

2004

Xuño 04

Setembro 04

2004

Arriba

Temas


enunciados

Exercicios resoltos

ESTRUTURA DA MATERIA

Enunciados_estrutura

Resoltos estrutura

ENLACE QUÍMICO

Enunciados enlace

Resoltos enlace

CINÉTICA QUÍMICA

Enunciados_cinética

Resoltos_cinética

EQUILIBRIO QUÍMICO

Enunciados_equilibrio

Resoltos equilibrio

ÁCIDOS E BASES

Enunciados_ácido-base

Resoltos ácido-base

OXIDACIÓN–REDUCIÓN

Enunciados_redox

Resoltos redox

QUÍMICA DO CARBONO

Enunciados_orgánica

Resoltos orgánica
Temas anteriores


CÁLCULOS ELEMENTAIS

Enunciados cálculos

Resoltos cálculos

TERMOQUÍMICA

Enunciados_termoquímica

Resoltos termoquímica

ArribaFolla de cálculo que resolve algúns dos problemas

Grupo de traballo


Versión en castellano Castelán

Actualizado: 22/04/18

Páxina inicial