Física

Probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade en Galicia

Pruebas de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad en Galicia


Español

Galego


Pruebas resueltas

Probas resoltas

Modelo de proba ABAU resolta

Grupo de traballo

A.B.A.U

Junio

Septiembre

Xuño

Setembro

Criterios de corrección

2018

Junio_18

Septiembre_18

Xuño 18

Setembro_18

Xuño_2018, Setembro_2018

2017

Junio_17

Septiembre_17

Xuño 17

Setembro_17

2017Probas de acceso á Universidade en Galicia

Pruebas de acceso a la Universidad en Galicia


Español

Galego


Pruebas resueltas

Probas resoltas

Grupo de traballo

P.A.U.

Junio

Septiembre

Xuño

Setembro

Criterios de corrección

2016

Junio_16

Septiembre_ 16

Xuño 16

Setembro 16

2016

2015

Junio_15

Septiembre_ 15

Xuño 15

Setembro 15

2015

2014

Junio_14

Septiembre_ 14

Xuño 14

Setembro 14

2014

2013

Junio_13

Septiembre_ 13

Xuño 13

Setembro 13

2013

2012

Junio_12

Septiembre_ 12

Xuño 12

Setembro 12

2012

2011

Junio 11

Septiembre_ 11

Xuño 11

Setembro 11

2011

2010

Junio 10

Septiembre_ 10

Xuño 10

Setembro 10

2010

2009

Junio 09

Septiembre_ 09

Xuño 09

Setembro 09

2009

2008

Junio 08

Septiembre_ 08

Xuño 08

Setembro 08

2008

2007

Junio 07

Septiembre_ 07

Xuño 07

Setembro 07

2007

2006

Junio 06

Septiembre_ 06

Xuño 06

Setembro 06

2006

2005

Junio 05

Septiembre_ 05

Xuño 05

Setembro 05

2005

2004

Junio 04

Septiembre_ 04

Xuño 04

Setembro 04

2004

Arriba

Temas


Español

Galego


Sólo enunciados

Ejercicios resueltos

Só enunciados

Exercicios resoltos

Propostos polo grupo de traballo

Bloque 2. Interacción gravitatoria

Enunciados gravitación

Resueltos gravitación

Enunciados_gravitación

Resoltos gravitación

Propostos gravitación

Bloque 3. Interacción electromagnética

Enunciados electromagnetismo

Resueltos electromagnetismo

Enunciados electromagnetismo

Resoltos electromagnetismo

Propostos electromagnetismo

Bloque 4. Ondas

Enunciados ondas

Resueltos ondas

Enunciados ondas

Resoltos ondas

Propostos ondas

Bloque 5. Óptica xeométrica
Óptica geométrica

Enunciados óptica

Resueltos óptica

Enunciados óptica

Resoltos óptica

Propostos óptica

Bloque 6. Física do século XX
Física del siglo XX

Enunciados física del siglo XX

Resueltos física del siglo XX

Enunciados física do século XX

Resoltos física do século XX

Propostos física do século XX

ArribaHoja de cálculo que resuelve algunos problemas

Folla de cálculo que resolve algúns dos problemasActualizado: 04/11/18

Página inicial / Páxina inicial