FísicaProbas resoltas

Probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade en Galicia


Modelo de proba ABAU resolta

Grupo de traballo

A.B.A.U

Xuño

Setembro

Criterios de corrección

2018

Xuño 18

Setembro_18

Xuño_2018, Setembro_2018

2017

Xuño 17

Setembro_17

2017Probas de acceso á Universidade en Galicia

P.A.U.

Xuño

Setembro

Criterios de corrección

2016

Xuño 16

Setembro 16

2016

2015

Xuño 15

Setembro 15

2015

2014

Xuño 14

Setembro 14

2014

2013

Xuño 13

Setembro 13

2013

2012

Xuño 12

Setembro 12

2012

2011

Xuño 11

Setembro 11

2011

2010

Xuño 10

Setembro 10

2010

2009

Xuño 09

Setembro 09

2009

2008

Xuño 08

Setembro 08

2008

2007

Xuño 07

Setembro 07

2007

2006

Xuño 06

Setembro 06

2006

2005

Xuño 05

Setembro 05

2005

2004

Xuño 04

Setembro 04

2004

2003

Xuño 03

Setembro 03

2003

2002

Xuño 02

Setembro 02

2002

Arriba

Temas


enunciados

Exercicios resoltos

Propostos polo grupo de traballo

Bloque 2. Interacción gravitatoria

Enunciados_gravitación

Resoltos gravitación

Propostos gravitación

Bloque 3. Interacción electromagnética

Enunciados electromagnetismo

Resoltos electromagnetismo

Propostos electromagnetismo

Bloque 4. Ondas

Enunciados ondas

Resoltos ondas

Propostos ondas

Bloque 5. Óptica xeométrica

Enunciados óptica

Resoltos óptica

Propostos óptica

Bloque 6. Física do século XX

Enunciados física do século XX

Resoltos física do século XX

Propostos física do século XX

Arriba


Folla de cálculo que resolve algúns dos problemas

Versión en castellano Castelán

Páxina inicial

Actualizado: 04/11/18