HOME GALICIA NATURAL HISTORY CULTURAL END


THE AUTHORS OF THIS PROJECT WERE THE STUDENTS OF 3º ESO-B, 4º ESO-D AND A GROUP OF TEACHERS OF "IES AGRA DO ORZAN" OF A CORUÑA (SPAIN) 1999-2001

WEB PAGES WERE MADE BY
THE STUDENTS OF 4º ESO:
Antía Sánchez Botana
Patricia Vilariño Otero
Patricia López Espasandín
Natalia Doval Álvarez
Juan José Costa Graiño
David Váquez Furelos
José Ramón Meijido Canto
Ana Belén Álvarez Blanco
Noelia Fraga Vilas
Iria Arraña Castro
REFERENCES
E. Lago Canzobre/L. A. Samartín Biénzogas: "Guía da flora do litoral galego". Ed. Xerais.
R. Villares: "Historia de Galiza". Ed. Santillana.
VV.AA. "Gran enciclopedia gallega". Editor Silverio Cañada. Gijón 1974
VV.AA. "Xeografía de Galiza". Ed.Santillana.
VV.AA. "Literatura galego-portuguesa medieval". Ed. Vía Láctea.
E. Vélez Barrio/M.C. Pereiro: "As montañas de Galicia". Ed. Xerais.
C. González/O.García: "Algas mariñas de Galicia". Ed.Xerais.
X.L. Rodriguez V./X. Vázquez. "Peixes do mar de Galicia". Ed.Xerias.
VV.AA. "Proxecto Galicia. Antropoloxía". Ed.Hércules.
VV.AA. "Proxecto Galicia. Literatura". Ed.Hércules.


HOME GALICIA NATURAL HISTORY CULTURAL END